Επανορθωτική Οδοντιατρική

Η αποκατάσταση των κατεστραμμένων σκληρών οδοντικών ιστών είτε αυτή προέρχεται από τερηδόνα, χημική ή μηχανική διάβρωση ακόμα και τραυματισμό, με σκοπό την αισθητική και λειτουργική διατήρηση των δοντιών στον φραγμό αυτών κάθε αυτών ή ως μέρος μιας πιο εκτεταμένης προσθετικής εργασίας.Με τις θεραπείες αυτές στοχεύουμε στην πλέον συντηρητική προσέγγιση των αποκαταστάσεων, συνδυάζοντας την οδοντιατρική ελάχιστης παρέμβασης και τις ιδιότητες των συγχρόνων οδοντιατρικών υλικών, για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.Παραδείγματα αποτελούν οι εμφράξεις (σφραγίσματα), οι ανασυστάσεις με ενδορριζικους άξονες, τα ένθετα, τα επενθετα κ.α.