Αποδοχή όρων χρήσης

Η χρήση του παρόντα ιστότοπου (www.familydentistry.gr) προϋποθέτει ότι αποδέχεστε πλήρως τους όρους που θέτει ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου. Εάν δεν συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τους όρους.
Οι όροι αυτοί καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου (www.familydentistry.gr) και της οποιασδήποτε πληροφορίας αποκτάται μέσω αυτού.
Διατηρούμε το δικαίωμα να απαγορεύσουμε ή να περιορίσουμε την πρόσβαση σε όποιον κατά την κρίση μας δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις, τους όρους ή την προοριζόμενη χρήση των σελίδων μας.

Παραίτηση από ευθύνη

Ο δικτυακός τόπος της εταιρείας (www.familydentistry.gr) έχει στόχο να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικές με τις δραστηριότητές της. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία.
Ο χώρος περιλαμβάνει πληροφορίες γενικού μόνο χαρακτήρα που δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων και αναγκών φυσικών ή νομικών προσώπων, πληροφορίες όχι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες και πληροφορίες συνδεόμενες, μερικές φορές, με χώρους εκτός του site και μη ελεγχόμενους από αυτό, για το περιεχόμενο των οποίων δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη.
Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές, ενημερώσεις ή διαγραφές οποιωνδήποτε πληροφοριών στον ιστότοπο μας χωρίς καμία προειδοποίηση. Επιπλέον, η φύση και η πολυπλοκότητα του διαδικτύου και των ιστοσελίδων είναι τέτοια που ο ιστότοπος μας μπορεί να μην είναι εν ενεργεία όλες τις ώρες ή μπορεί να μην λειτουργεί πάντα στον βέλτιστο βαθμό.

Αποστασιοποίηση

Η αναφορά σε οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες άλλων στην ιστοσελίδα μας καθώς και οποιοσδήποτε σύνδεσμος προς ή από ιστοσελίδες τρίτων δεν αποτελούν αναγκαστικά επιδοκιμασία, χορηγία ή πρόταση προς τρίτους των προϊόντων, υπηρεσιών ή σελίδων αυτών.
Δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο των διαφημίσεων στην ιστοσελίδα μας, ή σε άλλες ιστοσελίδες ή για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αυτές προσφέρουν. Δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία ευθύνη για την επιβολή τοπικών υποχρεώσεων licensing των επιχειρήσεων που είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα μας.

Πνευματικά δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον ιστότοπο της εταιρείας (www.familydentistry.gr) αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας, διατίθενται στους επισκέπτες του ιστότοπου αυστηρά για προσωπική χρήση και είναι δυνατόν να αλλάζουν χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.
Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε χρήση τους ή αναπαραγωγή τους, ολική, μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση του περιεχομένου του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό ή άλλο, σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η αντιγραφή ή η εκτύπωση στοιχείων μόνο για το σκοπό της μελέτης αποκλειστικά από τον επισκέπτη του ιστότοπου, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δε θα μεταβληθούν, αλλοιωθούν ή χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά από τον επισκέπτη. Επίσης, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η αναφορά στις πληροφορίες που περιλαμβάνει ο ιστότοπος μόνο με τη μορφή συνδέσμου υπερκειμένου (link) προς τον κόμβο της εταιρείας (www.familydentistry.gr), με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή.

Αποζημίωση

Η χρήση του εν λόγω ιστότοπου συνεπάγεται ότι συμφωνείτε να αποζημιώσετε τον ιδιοκτήτη του ιστότοπου, καθώς και την εταιρεία και να τους απαλλάξετε από κάθε μία ζημία, απαίτηση και δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων δαπανών δικηγόρου που τυχόν προκύψουν από την χρήση του δικτυακού τόπου.
Επιπλέον, συμφωνείτε να απαλλάξετε τον ιδιοκτήτη του ιστότοπου καθώς και τα μέλη της εταιρείας  από κάθε απαίτηση, οφειλή, συμβατική υποχρέωση, ζημία (θετική ή αποθετική), δαπάνες και έξοδα κάθε μορφής (γνωστά ή άγνωστα, εικαζόμενα ή απρόβλεπτα, μυστικά ή φανερά) για τα οποία τους θεωρείτε υπεύθυνους και τα οποία προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση που επιφυλάσσετε στον δικτυακό τόπο ή είναι αποτέλεσμα διαφορών λόγω της χρήσης των ιδεών ή του σχετικού υλικού που εμπεριέχονται στον ιστότοπο.
Βάσει του παρόντος, παραιτείστε από κάθε νόμο που μπορεί να περιορίσει την αποτελεσματικότητα των παραπάνω απαλλαγών.

Ισχύουσα νομοθεσία και επίλυση διαφορών

Τα νομικά θέματα που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση που επιφυλάσσετε στον ιστότοπο, καθώς και οι απορίες που προκύπτουν από το παρόν, θα ερμηνεύονται με βάση την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία, εκτός εάν υπάρχει σαφής πρόβλεψη για το αντίθετο.
Όποια διαφορά προκύψει σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Συμφωνίες ή από την χρήση του ιστότοπου υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων. Η χρήση του ιστότοπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή της δικαιοδοσίας των Ελληνικών δικαστηρίων καθ’ οιαδήποτε διαφωνία.

Cookies

Η Ιστοσελίδα

Χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγηση των χρηστών και για τα οποία ζητά την αποδοχή κατά την πρώτη επίσκεψη

Δεν χρησιμοποιεί cookies για διαφημίσεις και αποθήκευση στοιχείων χρηστών.

GDPR και Προσωπικά Δεδομένα.

Η Ιστοσελίδα δεν ζητάει και δεν συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα σε καμία ενότητα.

Παρέχει μόνο ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διαθέτει η εταιρία, η οποία από τις 25/5/2018 είναι πλήρως συμμορφωμένη τον  Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων – GDPR.